Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
Số/Ký hiệu: 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 31/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được ban hành ngày 31/10/2006 bỏi Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính