Quyết định số 994/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc ông Nguyễn Huy Lâm, thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Số/Ký hiệu: 994/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 994/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định về việc ông Nguyễn Huy Lâm, thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh được ban hành ngày 24/07/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 994/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 994/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ