Quyết định số 899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014
Số/Ký hiệu: 899/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/06/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 được ban hành ngày 24/06/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 899/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ