Quyết định số 881/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Số/Ký hiệu: 881/2012/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 8/6/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bắc Kạn Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 881/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn V/v Ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành ngày 8/6/2012 bỏi UBND Tỉnh Bắc Kạn


Xem chi tiết Quyết định 881/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 881/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn