Quyết định số 867/QĐ-UBNQ.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc phê duyệt mức chi xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển và thi tuyển vào lớp chuyên tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 867/QĐ-UBNQ.HC Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 22/07/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 867/QĐ-UBNQ.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc phê duyệt mức chi xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển và thi tuyển vào lớp chuyên tỉnh Đồng Tháp được ban hành ngày 22/07/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 867/QĐ-UBNQ.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 867/QĐ-UBNQ.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp