Quyết định số 842/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc chuyển Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộvề tỉnh Sóc Trăng quản lý trực tiếp
Số/Ký hiệu: 842/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 4/7/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 842/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc chuyển Trường Bổ túc Văn hoá PaLi Trung cấp Nam Bộvề tỉnh Sóc Trăng quản lý trực tiếp được ban hành ngày 4/7/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 842/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 842/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ