Quyết định số 75/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 75/2006/QĐ-TTG Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/4/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 75/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành ngày 12/4/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 75/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 75/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ