Quyết định số 747/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

V/v Sửa đổi Điều 17, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Số/Ký hiệu: 747/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thị Kim Hải
Ngày ban hành: 11/3/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 747/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v V/v Sửa đổi Điều 17, Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 1831/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ được ban hành ngày 11/3/2011 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Quyết định 747/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 747/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ