Quyết định số 731/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Số/Ký hiệu: 731/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 3/6/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 731/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Đầu tư dự án nhà máy bột giấy Phương Nam của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được ban hành ngày 3/6/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 731/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 731/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ