Quyết định số 700/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
Số/Ký hiệu: 700/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2/6/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 700/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành ngày 2/6/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 700/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 700/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ