Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 70/2011/QĐ-UBND Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 7/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 7/11/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 70/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh