Quyết định số 698/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 698/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 1/6/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 698/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được ban hành ngày 1/6/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 698/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 698/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ