Quyết định số 685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế
Số/Ký hiệu: 685/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế được ban hành ngày 28/05/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 685/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ