Quyết định số 666/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
Số/Ký hiệu: 666/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 666/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng được ban hành ngày 27/05/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 666/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 666/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ