Quyết định số 662/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
Số/Ký hiệu: 662/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 662/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư được ban hành ngày 25/05/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 662/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 662/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ