Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố
Số/Ký hiệu: 66/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 22/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố được ban hành ngày 22/10/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 66/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh