Quyết định số 65/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009
Số/Ký hiệu: 65/QĐ-UBND.HC Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 12/1/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 65/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009 được ban hành ngày 12/1/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 65/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 65/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp