Quyết định số 65/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2005/QĐ-BNN ngày 20/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 65/QĐ-BNN Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 65/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2005/QĐ-BNN ngày 20/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành ngày 25/08/2006 bỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xem chi tiết Quyết định 65/QĐ-BNN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 65/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn