Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác
Số/Ký hiệu: 65/2006/QĐ-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 14/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác được ban hành ngày 14/11/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 65/2006/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính