Quyết định số 638/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009-2015 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 638/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 638/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009-2015 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 21/05/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 638/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 638/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ