Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 63/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 11/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 11/10/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 63/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh