Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển
Số/Ký hiệu: 62/2006/QĐ-BTC Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 6/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển được ban hành ngày 6/11/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 62/2006/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính