Quyết định số 608/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 608/QĐ-UBND.HC Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 26/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 608/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp được ban hành ngày 26/05/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 608/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 608/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp