Quyết định số 59/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 59/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 59/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 13/01/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 59/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 59/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ