Quyết định số 581/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ông Phan Văn Giản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghỉ hưu
Số/Ký hiệu: 581/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/5/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 581/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ông Phan Văn Giản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghỉ hưu được ban hành ngày 10/5/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 581/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 581/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ