Quyết định số 554/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 554/QĐ-UBND.HC Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 19/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 554/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp được ban hành ngày 19/05/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 554/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 554/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp