Quyết định số 544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65)
Số/Ký hiệu: 544/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/5/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65) được ban hành ngày 7/5/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 544/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 544/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ