Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
Số/Ký hiệu: 52/2006/QĐ-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 25/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước được ban hành ngày 25/09/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 52/2006/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính