Quyết định số 499/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nướcnhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 499/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 499/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nướcnhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 17/04/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 499/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 499/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ