Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016"
Số/Ký hiệu: 472/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 12/4/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016" được ban hành ngày 12/4/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 472/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ