Quyết định số 44/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Quyết định ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 44/QĐ-BTC Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 44/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Quyết định ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ được ban hành ngày 29/08/2006 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 44/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 44/QĐ-BTC của Bộ Tài chính