Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013
Số/Ký hiệu: 4234/2012/QĐ-UBND Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 17/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thanh Hóa Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa V/v Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013 được ban hành ngày 17/12/2012 bỏi UBND Tỉnh Thanh Hóa


Xem chi tiết Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa