Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai

Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số/Ký hiệu: 42/2011/QĐ-UBND Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Gia Lai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai V/v Về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành ngày 29/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Gia Lai


Xem chi tiết Quyết định 42/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai