Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động
Số/Ký hiệu: 42/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động được ban hành ngày 29/11/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 42/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải