Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định về phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
Số/Ký hiệu: 41/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 28/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lào Cai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Quy định về phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành ngày 28/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Lào Cai


Xem chi tiết Quyết định 41/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai