Quyết định số 400/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, An Giang để xử lý các công trình kè chống sạt lở cấp bách
Số/Ký hiệu: 400/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 400/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, An Giang để xử lý các công trình kè chống sạt lở cấp bách được ban hành ngày 18/04/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 400/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 400/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ