Quyết định số 4/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình
Số/Ký hiệu: 4/2011/QĐ-UBND Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 1/3/2012

Ngày có hiệu lực: 10/03/2012

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 4/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố trình được ban hành ngày 1/3/2012 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 4/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 4/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội