Quyết định số 391/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012
Số/Ký hiệu: 391/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 391/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được ban hành ngày 29/03/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 391/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 391/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ