Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 39/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 3/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được ban hành ngày 3/11/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 39/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 39/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải