Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
Số/Ký hiệu: 38/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 20/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lào Cai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 20/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Lào Cai


Xem chi tiết Quyết định 38/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai