Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy chế làm việc (mẫu)của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân
Số/Ký hiệu: 38/2010/QĐ-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 17/06/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành Quy chế làm việc (mẫu)của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân được ban hành ngày 17/06/2010 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 38/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh