Quyết định số 38/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
Số/Ký hiệu: 38/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 1/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 38/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa được ban hành ngày 1/11/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 38/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 38/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải