Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An

Ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An
Số/Ký hiệu: 37/2011/QĐ-UBND Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 5/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Long An Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An V/v Ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành ngày 5/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Long An


Xem chi tiết Quyết định 37/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An