Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 36/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ được ban hành ngày 31/10/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 36/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải