Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số/Ký hiệu: 35/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 20/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bến Tre Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre V/v Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành ngày 20/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Bến Tre


Xem chi tiết Quyết định 35/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre