Quyết định số 343/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)
Số/Ký hiệu: 343/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 343/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015) được ban hành ngày 12/3/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 343/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 343/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ