Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

V/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 8/8/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v V/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 được ban hành ngày 8/8/2011 bỏi UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Xem chi tiết Quyết định 34/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu