Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
Số/Ký hiệu: 34/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt được ban hành ngày 16/10/2006 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 34/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải