Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 33/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 28/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 28/05/2011 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 33/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh