Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 30/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 19/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 19/09/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 30/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội